Utsnitt av Vigeland-skulptur / Detail of Vigeland sculpture

Livshjulet
Livshjulet, 1933-34. Bronse

I aksen vest fra Monolitten sees Livshjulet i bronse, modellert i 1933-34 og oppført i 1949.

Hjulet er et symbol på evigheten og her er det utformet som en roterende krans av kvinner, menn og barn som holder hverandre fast til evig tid. Slik oppsummerer denne skulpturen hele parkens dramatiske tema: En billedhuggers refleksjoner over menneskets vandring fra vugge til grav, gjennom glede og sorg, gjennom drøm, fantasi, håp og evighetslengsler.

Om Livshjulets historie.

Om voksingen av Livshjulet sommeren 2007.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge