Utsnitt av Vigeland-skulptur / Detail of Vigeland sculpture

hovedportalenDen monumentale hovedporten i granitt og smijern mot Kirkeveien i øst markerer inngangen til den 850 meter lange aksen som leder via Broen til Fontenen og Monolitten og som ender i Livshjulet helt vest i parken. Hovedporten består av 5 praktporter og 2 mindre gangporter, og avsluttes på hver sin side av portstuer i granitt med relieffprydede bronsedører og vindfløyer i forgylt kobber.

Hovedporten ble tegnet i 1926, mens bekroningen med lyktene er av noe senere dato. Smijernsarbeidet ble utført på en smie som ble reist i tilknytning til Vigeland-museet, rett syd for parken. Porten sto ferdig i 1942 og ble i sin helhet bekostet av en av byens større banker.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge