Utsnitt av Vigeland-skulptur / Detail of Vigeland sculpture

Den 100 meter lange granittbroen med lykter og skulpturer i bronse er bygget over en eldre bro, anlagt i forbindelse med Norges Jubileumsutstilling i 1914. Vigeland tegnet en ny bro og modellerte i tiden 1925 til 1933 de 58 broskulpturene. Disse utgjør en rik variasjon av barn, kvinner og menn i forskjellige aldre, noen alene, andre i grupper. Rolig stående skikkelser flankerer de kubeformede bronselyktene mens løpende eller på annen måte dynamisk bevegende grupper utfolder seg i friere rom. Der fossen mellom nordre og søndre Frognerdam har sitt løp er brolegemet utvidet til hver side og markeres med figurer omkranset av kraftige ringer. Her står også Sinnataggen oppstilt. Om enn blant de mindre i størrelse, er den lille gutten en av parkens største attraksjoner.

Selv om broskulpturene hører  til blant de seneste  Vigeland laget til parken, ble de montert først. Allerede sommeren 1940, mens resten av parken var et eneste stort anleggsområde, ble broen åpnet for publikum. Da var også de fire flankerende, høye granittsøylene med mennesker og øgler kommet på plass. De skjellpanserede demonene har full kontroll over sine ofre, menneskene, og gir således en dramatiske kontrast til mange av brofigurenes ubekymrede lek og livslyst.

På sydsiden av broen, ved søndre dam, ligger den sirkelformede Barneplassen. I midten står en bronseskulptur av et fullbårent foster, mens åtte småbarn på hver sin sokkel er plassert i ring omkring. Vigeland tegnet også en "barneferje" til glede for parkens unge brukere, og båten fikk sin monumentale granittbrygge noen trapper videre ned fra Barneplassen. I mange år etter 2. verdenskrig tøffet den rundt der i dag kun ender og svaner seiler. Den var bekostet av en av byens større banker. 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge