Utsnitt av Vigeland-skulptur / Detail of Vigeland sculpture

Noen få skulpturer som er lokalisert utenfor hovedaksen i Vigelandsparken er oppstilt etter Gustav Vigelands død.

Utenfor parkens hovedakse finner man skulpturene Gutt og pike (1939), oppstilt i 1955 og Pike og øgle (1938), oppstilt i 1959.

I enden av en tverrakse mot nord, står den kolossale bronsegruppen Slekten (1934-36), som er Vigelands største skulptur nest etter Monolitten. Den består av 21 figurer, satt sammen i mindre grupper som føyer seg til hverandre. Det gjennomgående motivet er mennesker i uilke aldre som beskytter hverandre mot en truende fare. Originalgipsen sto i Vigeland-museet inntil en gave fra IBM gjorde det mulig å realisere støping og oppstilling i parken i 1988.

Gustav Vigelands Selvportrett (1942) som står rett innenfor parkens hovedinngang, ble bekostet av Fritt Ord og oppreist i 1993. Det samme året ble også Triangel (1939-40) oppstilt, bekostet av Eiendomsspar AS.

I 2002 ble den siste skulpturen Overrasket (1942) oppstilt i parken, bekostet av Kistefos AS.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge