Fra museet / From the museum

vigeland etablering
Jens Thiis (kunsthistorikeren), Gustav Vigeland
(billedhuggeren) og Gabriel Kielland (maleren), ca. 1898.

I løpet av 1890-årene ble Vigeland tildelt en rekke stipender, noe som gjorde det mulig for ham å foreta flere studiereiser til utlandet. Disse reisene kom til å bety mye for hans kunstneriske utvikling. 

Året 1891 tilbrakte han i København i billedhugger Wilhelm Bissens tradisjonsrike atelier. Her skapte han den store gripende gruppen Forbannnet. Gruppen vakte stor oppmerksomhet både i København og hjemme. I 1893 reiste han til Paris hvor han studerte og arbeidet på egenhånd. Under oppholdet besøkte han Auguste Rodins atelier flere ganger, og av Rodins arbeider var det særlig Helvetesporten som interesserte ham. 

Tilbake i Norge begynte Vigeland på sitt eget store relieff; Helvede. I dette hovedverket fra ungdomstiden har Vigeland gitt uttrykk for den dypt pessimistiske livsoppfatning som var så fremtredende hos ham i denne perioden. Helvete ble, sammen med 51 andre av Vigelands arbeider, vist på hans første separatutstilling i 1894.

I 1895 og 1896 reiste Vigeland til Firenze, hvor han lot seg inspirere av renessansens og antikkens kunst.

Fra 1898 arbeidet Vigeland i flere perioder i Trondheim med restaureringen av Nidarosdomens skulpturutsmykning. Et arbeid han utrykte stor misnøye med, men som han måtte påta seg av økonomiske grunner. 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge