Fra museet / From the museum

Vigelands foodested
Vigelands fødested og barndomshjem i Mandal

Gustav Vigeland ble født i Halse landsogn på Sørlandet i 1869. Ved dåpen i Mandal kirke den 16. mai fikk han navnet Adolf Gustav Thorsen. Begge foreldrene (Elisæus Thorsen og Anna Aanensdatter) kom fra slekter som i generasjoner hadde vært jordbrukere i Audnedalen, vest for Mandal. Foreldrene fikk i alt fem sønner (kronologisk listet): Theodor, Gustav, Edvard August, Julius og Emanuel August.

Sosialt tilhørte Vigelands foreldre småborgerskapet. Elisæus Thorsen var en dyktig og fremgangsrik snekkermester med eget møbelverksted og flere svenner og læregutter. Gjennom 1870-årene deltok Elisæus aktivt i byens religiøse liv. Hjemmet var et samlingssted for kristenfolket, og familien gikk i kirken hver søndag.

Vigeland
Huset til morfaren, Mjunebrokka, på Vigeland

På farens verksted fikk Gustav mulighet til å utfolde seg innen treskjæring. Han lagde små skuter som moren sydde seil til, smeltet bly og støpte søkk til fiskesnører og blykjøler til skutene han hadde skåret. Hjemme hadde de også et piano, og Gustav og Theodor fikk pianoundervisning. Begge brødrene var glad i å lese, alt fra reisebeskrivelser, Charles Dickens, Walter Scott og illustrerte blader. Gustav tegnet etter illustrasjonene.

Gustav var mye syk. Dette førte til at han i perioder ble utskrevet av skolen og i stedet fikk bo hos morfaren i Mjunebrokka på Vigeland, 12 kilometer utenfor Mandal. Ingen steder likte han seg bedre. Morfaren var en mild og stillfaren mann, kjærlig og god mot barnebarna som alle elsket ham. Det kan ha vært der åtteårige Gustav i 1877 begynte å ta treskjæringen mer alvorlig. Morfaren ba Tarald Louen, den beste treskjæreren i bygda, om å hjelpe dattersønnen, og den unge Gustav skar blant annet forseggjorte og fantasifulle knivskaft og slirer. Han fortsatte i skolen, der tegning, sang og skrivning var favorittfagene.

Knivskaft
Knivskaft med løvehode, skåret av Gustav
i 12-13-årsalderen

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge