Fra museet / From the museum

Vigeland-museet har registrert 430 tresnittmotiv utført av Gustav Vigeland i årene 1914-1940. 

Til sine tresnitt benyttet Vigeland glatthøvlede og kvistfrie spekefjeler i bjørk som han kjøpte på Husfliden. Enten tegnet han med frihånd på fjelen, eller så overførte han tidligere utførte tegninger til platen ved hjelp av kalkerpapir eller blåpapir. Trykkene ble aldri nummerert, men de ble sjelden trykket i mer enn 20-30 eksemplarer, oftest langt færre.

Vigeland hentet mye av inspirasjonen til tresnittene fra den dramatiske naturen på Sørlandet, spesielt området rundt sommerstedet Breime utenfor Mandal. Breime, som ble tegnet av Vigeland selv, stod ferdig i 1928, og i perioden 1932-39 bodde Gustav og Ingerid Vigeland på Breime i opptil tre måneder hver sommer.

Mange av motivene i Vigelands tresnitt er kjent fra hans skulpturer, og disse motivene var gjerne plastisk utarbeidet før de ble skåret i tre. Men Vigeland skapte også en ny motivkrets i tresnittene med dyr og mennesker i nærkontakt med naturen. I noen av motivene er menneskene fantasipregede, i andre utfører de enkle handlinger som å løpe på svabergene, klatre i fjellene, fiske, bade eller vokte dyrene. Flere tresnitt er også romantiske;  naturen og menneskene er gjengitt i skjønn forening. Vigeland utførte også enkle studier av fisker, sjødyr og fugler, der motivenes karakteristiske særtrekk er gjengitt med detaljert presisjon. 

Vigeland holdt flere grafikkutstillinger. Etter at han flyttet til sitt nye atelier på Frogner benyttet han en av salene i annen etasje til utstilling og salg av sine tresnitt.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge