Fra museet / From the museum

I Vigeland-museet finnes omkring 12 000 tegninger av Gustav Vigeland, i tillegg til tegninger i hans notisbøker.

Det var spesielt under reiser, der han var forhindret fra å modellere, at Vigelands rastløse skapertrang fikk utløp i tegninger. Tegningene ble påskrevet sted og dato, og etterhvert som bunkene vokste seg store sendte han dem hjem til Norge. Hans fantasi syntes utømmelig, og han la seg etterhvert opp en stor mengde motiver som han senere kunne vende tilbake til og benytte seg av i sine skulpturer. Tegningene fungerte også som forarbeid til mange av Vigelands skulpturer hjemme i Norge. De er også ofte høyst personlig vitnesbyrd om de stemninger som arbeidet i ham. 

Tegningene var som regel ment til eget bruk. Det var med andre ord ikke meningen at de skulle stilles ut eller selges. De fleste er utført med henblikk på skulptur og fanger derfor inn det viktigste ved motivet; helhetsrisset og noen få klargjørende detaljer. Vigeland benyttet gjerne få, faste og klare linjer, men i enkelte tegninger finner vi også en kraftigere linjeføring med et virvar av streker.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge