Fra museet / From the museum

monolittsal smijernsdrager
Smijernsdrager i Vigeland-museets Monolittsal.


Den kanskje minst kjente siden av Vigelands produksjon er hans smijernsarbeider. Av disse arbeidene er smijernsportene i Vigelandsparken de mest omfattende, men Vigeland har også designet en hel del mindre smijernsarbeider, blant annet lamper og lysestaker til leiligheten på Frogner.

Vigeland laget arbeidstegninger som han leverte til ulike kunstsmeder som smidde for ham. Som oftest ble arbeidene levert til Karl Bilgreis smie, hvor Alfred Mikkelsen var smedsvenn. I forbindelse med arbeidet med portene i Vigelandsparken fikk Vigeland i 1928 en egen smie på Frogner. Han ansatte Mikkelsen og to andre smeder til å arbeide i smia, og det oppstod etter hvert et tett samarbeid mellom dem og kunstneren.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge