Fra museet / From the museum

Gustav Vigeland Piken reinsdyret
Gustav Vigeland, Piken på reinsdyret, 1920. Gips.

Rundt 1913 inntraff det et markant stilskifte i Vigelands kunst. Hans formspråk ble gradvis mer stilisert, med få detaljer og store flater. Dette skiftet sammenfalt med radikale endringer i Europeisk skulptur, og det er sannsynlig at Vigeland ble påvirket av disse endringene. Blant annet vet vi at han kjøpte fotografier av Matisse sine skulpturer. Han viste også interesse for kubismens anvendelse av geometriske former. 

Den viktigste årsaken til endringene var nok likevel at Vigeland i denne perioden begynte å modellere skulpturer kun beregnet på hugging i stein. Mens han tidligere hadde hugget skulpturer i myke steinarter som marmor og kleber, begynte han nå å hugge i granitt. Skulpturene fra perioden 1913-15 er hugget i mellomstørrelse, hvilket vil si litt under legemsstørrelse.

Det er også i denne perioden at de første ideene til et monumentalt anlegg dukker opp, først i flere tegninger fra 1914, og deretter i modellen av fontenen på Abelhaugen fra 1916. Denne modellen viser fontenen sammen med en halvsirkulær trapp med i alt 36 store grupper planlagt i granitt. Disse ideene bidro også til de formale endringene hos Vigeland. Skulpturer plassert i friluft som skal kunne sees på avstand, krever et monumentalt formspråk slik vi ser det i Vigelandsparken i dag.  
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge