Fra museet / From the museum

Gustav Vigeland utførte i alt rundt 100 portrettbyster, de tidligste i 1892 og den siste i 1941. Den mest produktive perioden for Vigeland som portrettør var årene 1901-1905. Da utførte han til sammen 27 portrettbyster, hvorav ti i 1903, blant andre av Henrik Ibsen (1903), Knut Hamsun (1903) og Oscar II (1903). De fleste av Vigelands portrettbyster ble til på hans eget initiativ.

Det var også rundt forrige århundreskifte at Vigeland lagde mange av sine monumenter. Den gang var de fleste av hovedstadens utendørsskulpturer objektive naturskildringer utført av den eldre generasjonen billedhuggere. Dette gjelder blant annet Brynjulf Bergsliens rytterstatue av Karl Johan (1875) foran slottet og Carl Ludvig Jacobsens monument over Christian IV (1880) på Stortorget. Vigeland skilte seg fra denne generasjonen ved å vektlegge de enkelte personers indre sjelsliv og deres mangfoldige følelsesliv. Blant Vigelands mest kjente monumenter fra denne perioden er Camilla Collett (1906) i Slottsparken, Henrik Wergeland (1908) i Kristiansand og Niels Henrik Abel (1905) i Slottsparken.

Også senere i livet utførte Vigeland personmonumenter, blant annet av Christian Michelsen (1936) i Bergen, Peder Claussøn Friis (1937) i Sør-Audnedal, og Snorre Sturlason (1938) på Island og i Bergen. I disse sene monumentene kan det virke som om Vigeland har lagt vekt på det formale fremfor det innholdsmessige.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge