Fra museet / From the museum

Vigeland-museets fotosamling består av 5052 fotografiske glassplater, i tillegg til et stort antall historiske fotografier på papir. Med få unntak er museets fotosamling fra Gustav Vigelands tid.

De fotografiske glassplatene
De fleste av disse fotografiene er tatt med Vigelands eget kamera, enten av Gustav Vigeland selv, eller av Vigelands samboer og assistent, Inga Syvertsen. Dette er fotografier tatt for å dokumentere Vigelands arbeid (skulpturer fotografert forfra, bakfra og fra sidene), samt spennende dokumentarfotografier av Vigeland selv i atelieret, under arbeid med skulpturene og sammen med venner og bekjente. I samlingen finnes også fotografier av anleggsarbeidet i Vigelandsparken, bebyggelsen på Hammersborg før saneringen på 1920-tallet og offisielle besøk i Vigelands atelier på Frogner.

Kun et mindretall av fotografiene er merket med fotograf, men det finnes enkelte fotografier tatt av Wilse og Væring. I tillegg inneholder samlingen ca. 200 fotografier av Johannes Stage tatt på 1930- og 1940-tallet, blant annet en serie fotografier av Monolitten da den var ferdig hugget i skuret i Vigelandsparken. 

Digitaliseringsprosjekt
Vigeland-museets fotografiske glassplater ble digitalisert i 2009. Alle platene ble renset, avfotografert og omemballert i Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Stiftelsen UNI.

Vigeland-museet ønsker å gjøre alle filene tilgjengelige på museets nettsider via en søkbar database. Midlertidig presenterer vi her et lite utvalg fra samlingen:

Webdesign ©2016-17 Web Norge