Fra museet / From the museum

oslo raadhus
Oslo Rådhus

Vigeland-museet er en del av Kulturetaten i Oslo kommune. Kulturetaten ble opprettet 1. april 2008 etter at Kultur- og idrettsetaten ble delt i to separate etater. Fra 1. mai 2010 ble Munch- og Stenersenmuseet skilt ut fra Kulturetaten og etablert som egen etat. Den nye etaten har fått navnet Munch-museet (MUM). Kulturetaten skal som Oslo kommunes opplevelsesetat være med på å gi byens kulturtilbud et preg av kvalitet, mangfold og tradisjon. Kulturetaten omfatter Byarkivet, Deichmanske bibliotek, Vigeland-museet og skulpturene i Vigelandsparken, Kunst i Oslo, kultureiendommer, byomfattende arrangementer, kulturkort for ungdom, kunst- og kulturstipend, samt tilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv for barn og unge.

Vigeland-museet tilhører Kulturetatens Avdeling Kunst, som har ansvaret for bevaring, forskning og formidling ved Vigeland-museet med skulpturene i Vigelandsparken. Kulturetaten skal gjennom disse gi et tilbud til beste for Oslo bys befolkning og et nasjonalt og internasjonalt publikum. Kunst i Oslo er kommunens faginstans i saker som omhandler billedkunst og har faglig tilsyn med kommunens billedkunst utenom museene, herunder byens skulpturer. Kunst i Oslo administrerer den kommunale innkjøpsordningen for billedkunst og utsmykkingsordningen for kommunale bygg.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge