Fra museet / From the museum

Vigeland museet
Vigeland-museet

Vigeland-museet er Oslos skulpturmuseum med todelte oppgaver og ambisjoner. På den ene siden er museet dedikert til Gustav Vigeland. Vår kjerneoppgave er å forvalte Vigelands arv for offentligheten og ettertiden. I hovedsak er museets saler, samt leiligheten i museets 3. etasje, en presentasjon av Vigelands kunst fra hele hans kunstneriske virke.

I tillegg skal Vigeland-museet være det mest interessante visningsstedet for kunst innenfor det tredimensjonale feltet. Som en naturlig utvikling gjennom de seneste årenes skiftende utstillinger har vi spisset vår profil og styrket vår kompetanse. I hovedsak prioriterer museet kunstnerskap og verk som kan knyttes til det tredimensjonale feltet, det vil si skulptur og installasjon, samt videobasert kunst. Vi legger vekt på å presentere en bredde innenfor dette, både når det gjelder ulike perioder, nasjonalitet, kunstnerskap og teknikker.

Salkart  (klikk for nedlasting)

© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge