Fra museet / From the museum

 

2018 Svarte skorper og kontraster mellom svart og grønt
De 20 skulpturene rundt bassengkarmen på den store fontenen i Vigelandsparken forestiller ulike mennesker og trær og blir derfor kalt tregrupper. De er plassert fem og fem rundt hvert hjørne på bassenget. Tregruppene ble modellert fra 1906 til 1914 og deretter støpt i bronse. Etter å ha stått ute i flere år, ble skulpturene montert rundt fontenen på slutten av 1940-tallet.  Nå bærer de preg av tidens tann og har svarte korrosjonsskorper og skarpe kontraster mellom grønn og svart korrosjon.

Fem skulpturer ble konservert somrene 2012, 2013 og 2014. I 2017 ble det bevilget 1,8 millioner kroner av Oslo kommune til bevaring og konservering av de resterende 15 skulpturene. Arbeidene skal foregå over tre sesonger med konservering av fem skulpturer pr. sesong.

Våren 2018 har Vigeland-museet inngått kontrakt med Nationalmuseet i Danmark om bistand til konserveringen. Det blir satt opp stillas 22. mai og konserveringsarbeidet vil være ferdig 15. juni. Det kommer to konservatorer fra København, med spesialkompetanse på metall, som skal arbeide sammen med Vigeland-museets to skulpturkonservatorer.

Skulpturenes overflate renses for å fjerne skadelige korrosjonsprodukter og jevne ut de skarpe kontrastene mellom grønt og svart. Mekanisk rensing av korrosjon med skalpell, stive børster og andre håndverktøy, er en tradisjonell, men svært tidkrevende metode. For å teste og sammenligne ulike rensemetoder, blåses to av skulpturene med tørris. Tørrisen blåses på metalloverflaten på samme måte som ved sandblåsing, men er mer skånsom og etterlater ikke ekstra avfall. En del av skorpene fjernes på denne måten og gir en jevnere overflate, men skulpturene må likevel renses mekanisk for hånd etter blåsing. Blåsing med tørris krever at det leies inn firma med spesialutstyr, og vi vil undersøke om resultatet av blåsingen er så godt og arbeidsbesparende at det forsvarer kostnadene og tiden det tar.

Til slutt vokses skulpturene for å beskytte overflaten og lette den årlige rengjøringen. Vi vil vokse skulpturene med to ulike typer voks. Vi ønsker å se om de ulike voksene gir samme utseende på metallet og undersøke hvordan voksen slites av over tid. Er den ene voksen mer bestandig enn den andre? Vi ser også på hvordan voksen er å arbeide med og hvor lett det er å komplettere med mer voks der den slites av først.

Våren 2019 og 2020 vil vi konservere de resterende ti skulpturene.

Rensing og voksing av bronseskulpturer må gjøres mens det er litt varme i været og kan derfor ikke gjøres tidligere på våren. Vannet i fontenen vil være borte mens arbeidene pågår. Vigeland-museet vil planlegge arbeidet slik at vannet i fontenen vil være avskrudd i en så kort periode som mulig hvert år.

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge