Fra museet / From the museumVil du forske på Gustav Vigelands kunst?

I anledning Vigelandjubileet i 2019 lyses det i år ut to stipender til Vigeland-relaterte prosjekter. Begge stipender er på 75 000,-. 

Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Stipendene omfatter emner relatert til Vigelands kunst og ytes som hovedregel til forskningsformål. Stipendene kan også søkes av utenlandske forskere.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.
Søknadsfrist er 15. mai 2018. 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge