Fra museet / From the museum

Gustav Vigeland (1869-1943) er Norges største billedhugger, best kjent som skaperen av Vigelandsparken i Oslo. I 2019 er det 150 år siden han ble født, og i den forbindelse skal det gjennomføres et stort, nasjonalt jubileum. Vigelandjubileet 2019 skal feire mannen bak Norges største turistattraksjon. Samtidig skal jubileet løfte frem mangfoldet i Vigelands produksjon. Vigeland var blant annet en anerkjent portrettkunstner, og det var som skaperen av noen av landets flotteste monumenter at han befestet sin stilling i norsk kunsthistorie.

Jubileumsåret åpner offisielt 10. april i Rådhuset (lukket arrangement).

Under kan du lese mer om utstillinger, workshops, foredrag, omvisninger og andre aktiviteter du kan oppleve i løpet av 2019. Følg med for oppdateringer!

UTSTILLINGER

Jubileumsutstilling i Vigeland-museet
12. april åpner jubileumsutstillingen Paralleller. Gustav Vigeland og hans samtidige. I utstillingen kan du oppleve Vigelands arbeider sammen med skulpturer av Auguste Rodin, Aristide Mailoll, Constatin Meunier og Antoine Bourdelle. Hensikten med sammenstillingen er å sette utviklingen i Vigelands kunstnerskap inn i en større kunsthistorisk sammenheng. Det vies et særlig fokus på perioden 1890-1915. Utstillingen vil løfte frem Vigelands særlige interesse for de utvalgte kunstnerne, de formale og tematiske likhetene og forskjellene mellom arbeidene, samt Vigelands utvikling mot et mer stilisert formspråk.

Utstillingen realiseres gjennom et betydelig innlån fra blant annet Musée Rodin, Musée d’Orsay og Musée Bourdelle i Paris, samt Glyptoteket i København.

Vandreutstilling i samarbeid med Nasjonalmuseet
Vigeland-museet samarbeider med Nasjonalmuseet om vandreutstillingen Gustav Vigeland. Angsten står i sofaen. Utstillingen fokuserer på Vigelands tidlige arbeider fra 1890-tallet, og gir publikum muligheten til å oppleve en mindre kjent side av Vigelands kunstnerskap. Utvalget er likevel representativt, blant annet fordi det berører en tematikk som Vigeland gjennomgående var opptatt av helt fra han var svært ung: mellommenneskelige relasjoner og følelseslivet vårt. Utstillingens røde tråd er tema som ensomhet, angst, fortvilelse og sårbarhet.

Utstillingen vises på 8 ulike steder i landet i løpet av 2019 og 2020. Første visningsted er Stavanger Kulturhus (åpner 30. mars). Turneen går videre til Buan Kulturhus, Kunstmuseet Kube, Romsdalsmuseet, Glomdalsmuseet, Alta museum, Nordlandsmuseet, Haugesund Billedgalleri.

Erotiske tegninger - utstilling i Trondheim Kunstmuseum
Vigeland var tilknyttet restaureringsarbeidene ved Nidarosdomen i tre perioder mellom 1897 og 1902. Som del av arbeidet reiste den unge billedhuggeren på en ettårig reise til England og Frankrike for å studere gotisk arkitektur og skulptur. I løpet av sin reise produserte Vigeland en mengde erotiske tegninger, som han etter hvert sendte til sin venn og mesen Sophus Larpent. Gjennom en rik brevutveksling med Larpent blir vi kjent med Vigelands observasjoner om gotikkens kunst, og ikke minst, hans betraktninger om restaureringen av Nidarosdomen. Utstillingen viser et utvalg erotiske tegninger sammen med sitater fra Vigelands brevutveksling med Larpent. Utstillingen vises 12. okt 2019 - 8. mars 2020 i Trondheim Kunstmuseum.

Utstilling i Stockholm
15. juni åpner en stor Vigelandutstilling på Thielska Galleriet i Stockholm. Utstillingen er en bred presentajon av Vigelands kunstnerskap, og det planlegges et stort utlån fra Vigeland-museet. Thielska Galleriet inneholder samlingen til industralisten Ernest Thiel, en kunstsamleren som også ble en viktig støttespiller for Vigeland. I galleriets samling finnes den største samlingen av Gustav Vigelands og Edvard Munchs kunst utenfor Norge.

OMVISNINGER

Gjennom jubileumsåret inviteres du til en rekke omvisninger i Gustav Vigelands leilighet, jubileumsutstillingen, Vigelandsparken og skulpturvandringer i sentrum. Følg med på vår hjemmeside og museets Facebook-side for oppdateringer.

FOREDRAGSREKKE

I løpet av året kan du bli bedre kjent med Gustav Vigeland og hans kunst gjennom flere ulike foredrag i Vigeland-museet. 

Jubileumsfrimerke
Posten Norge markerer Vigelandjubileet med en egen frimerkeutgivelse i 2019. To jubileumsfrimerker lanseres.

Sirkulasjonsmynt
Norges Bank markerer Vigelandjubileet med en ny 20-kroning sirkulasjonsmynt i 2019. Motivet som skal prege mynten er utformet av kunstneren Håkon Anton Fagerås.

Forskning på Vigelands kunst
Et viktig ledd i arbeidet med å løfte Vigeland er å stimulere forskningen på hans kunst. I den forbindelse planlegges det blant annet et seminar i samarbeid med IFIKK og Universitetet i Oslo. Seminaret holdes over to dager i mai 2019. Vigeland-museet ønsker også, i samarbeid med IFIKK, å utlyse en PhD med tema knyttet til Vigelands kunst. Dette prosjektet er avhengig av ekstern finansiering. 

Vigeland-museet har lyst ut, og tildelt, to skrivestipender i forbindelse med jubileet. Formålet er å stimulere til økt forskning og ny publisering på Vigelands kunst.

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket digitaliseres deler av det omfattende kildematerialet som finnes både i Nasjonalbiblioteket og i Vigeland-museets samling. Dette er blant annet brev fra Gustav Vigeland til sentrale personer i norsk kulturliv, som Bjørnstjerne Bjørnson og Knut Hamsun. I tillegg til å fortelle gode historier og stimulere til forskning, er målet å vise Vigelands sentrale posisjon i norsk kulturliv. Deler av det digitaliserte materialet vil bli presentert i en egen publikasjon.

Formidlingsprosjekter
I forbindelse med Vigelandjubileet 2019 planlegges det en rekke formidlingstiltak. Tone Wikborgs Vigeland-biografi fra 2001 skal relanseres på norsk, og for første gang publiseres på engelsk. Det skal også gis ut en praktbok om Vigelandsparken i samarbeid med Orfeus Forlag. 

Det vil holdes flere arrangementer og workshops i museet i løpet av jubileumsåret. Følg med på vår hjemmeside og på Facebook for oppdateringer.

Arbeidet som legges ned i forbindelse med Vigelandjubileet 2019 vil legge et godt grunnlag for å gjøre Gustav Vigeland bedre kjent både nasjonalt og internasjonalt. Vigeland-museet håper også satsningen kan stimulere til ny og økt forskning på Vigelands liv og kunst. 

 




© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge