Vigeland i atelieret / Vigeland in his studio

Oslo kommune har et særskilt ansvar for å ivareta den kunstneriske arven etter Munch og Vigeland. Dette stipendet omfatter formål relatert til Munchs og Vigelands kunst, og ytes som hovedregel til forskningsformål. Det kan også ytes stipend knyttet til forskning på gjenstander/verk som tilhører Oslo kommunes øvrige betydelige kunst- og kultursamlinger.Mottaker av stipendet skal holde offentlig foredrag knyttet til forskningsprosjektet tema, i regi av Oslo kommune. 

Kriterier

  • Søker kan ikke være vitenskapelig/faglig ansatt ved hhv. Munch-museet, Vigeland-museet, Stenersenmuseet eller Kunst i Oslo
  • Prosjektets kvaliteter som nyskapende forskning eller forskningsformidling
  • Prosjektets gjennomførbarhet innenfor skisserte rammer
  • Minimum ha eksamen på masternivå fra universitet eller høyskole
  • Dokumenterte tidligere relevante vitenskapelige arbeider
  • Ikke krav om bostedsadresse i Oslo

Hvem kan søke?
Kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer. Som hovedregel er det kun enkeltpersoner som kan motta stipend, men det kan søkes om stipend for samarbeidsprosjekter og kunstnergrupper dersom alle kunstnergrupper søker separat med unntak av de grupper som er registrert som selvstendig rettssubjekt i Brønnøysundregistrene.  

Slik søker du

Søker må benytte elektronisk søknadsskjema. Skjema er tilgjengelig her.

Søknadsfristen er 15. mai.

Kontaktinformasjon for spørsmål: Yvonne Kuhn: Tlf.: 95 33 16 71
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge