Vigeland i atelieret / Vigeland in his studio

Livshjulet
Leiren er her gravd ut av hovedformen og det
innvendige jernskjellettet til Livshjulet er fjernet.
Deretter ble hovedformen satt sammen igjen
og støpeformen var klar

Etter at Vigeland hadde modellert en skulptur i leire, ble skulpturen vanligvis overført til gips ved hjelp av teknikken forloren form. Teknikken kalles forloren fordi formen blir hugget i stykker til slutt, leireoriginalen går tapt i prosessen og man står igjen med et eksemplar i gips: originalgipsen.

Prosessen foregikk på følgende måte: Mens leiren fremdeles var fuktig og myk ble tynne metallplater (deleblikk) stukket inn i leireoriginalens overflate, før denne ble dekket med et tynt lag farget gips. Metallplatene delte gipsformen som skulle støpes over leireoriginalen i en hovedform og flere mindre del-
former. Deretter ble armeringsjern tilpasset, bøyd og festet med gips til de forskjellige delene, før mer gips (uten farge) ble lagt utenpå det første gipslaget. Ytterkanten av deleblikket kunne nå kun sees som sømmer i formens overflate. Delformene ble merket, og deretter løsnet ved hjelp av flere tynne spesialverktøy og vann. Leiren ble gravd ut av hovedformen og denne ble grundig renset. Et innvendig jernskjelett i leireoriginalen ble deretter også fjernet, mens den nederste delen av skjelettet ble stående fast forankret for videre støpearbeid.

Hovedformen og delene ble rengjort og satt sammen igjen som et stort puslespill. Støpeformen var klar. Innsiden av støpeformen ble påført et slippmiddel og deretter dekket med et ca. to cm tykt gipslag. Fortløpende ble de mindre formdelene påført gips og støpt fast i hovedformen. Hele gipsutstøpet ble forsterket innvendig med ny armering av hamp og trelekter. Når gipsen inne i formen hadde herdet, ble gipsformen utenpå hugget av med sløve stemjern og treklubbe. Når det fargede laget kom til syne, visste man at den originale overflaten lå like under og stor varsomhet måtte utøves. Resultatet var en gipsoriginal lik originalen i leire, selv kunstnerens fingeravtrykk blir gjengitt i gipsens overflate.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge