Vigeland i atelieret / Vigeland in his studio

Vasking Fontenen
Vasking av Fontenen i Vigelandsparken

Tidligere prosjekter som skulpturkonservatorene ved Vigeland-museet har jobbet med, vil fortløpende bli presentert i tilknytning til denne siden.

Skulpturkonservatorene må ta hensyn til mange vedlikeholdsplaner når det gjelder bevaringen av Vigelands skulpturer. Eksempelvis omfatter Vigelandsparken mer enn 200 kunstverk som må behandles i et rokerende system over flere år, i tillegg til at de fleste av skulpturene blir rengjort flere ganger per sommerhalvår.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge