Vigeland i atelieret / Vigeland in his studio

Poleszynski
Gustav Vigelands monument over Henrik Wergeland
hos bronsestøperen Poleszynski ved Kristiania Kunst
& Metalstøberi, Morgenbladet 20. oktober 1907

Støpingen av Vigelands skulpturer i bronse ble utført av profesjonelle bronsestøpere, hovedsakelig ved Kristiania Kunst & Metalstøberi. Det ble brukt en bronselegering som besto av 90% kobber, 6% tinn, 2% sink og 2% bly. Metoden som ble benyttet var sandstøping.

Utgangspunktet for bronsestøpingen var den originale gipsmodellen. Denne gipsmodellen ble gravd halvveis ned i en formekasse som besto av jernrammer fylt med fransk naturlig formsand. Den delen som ikke var nedgravd ble påført et slippmiddel som liknet på talkum og deretter dekket med formsand del for del; der formen på skulpturen var komplisert ble små områder dekket, der formen var enklere ble større områder dekket i ett. Den fuktige og klebrige sanden ble banket på gipsmodellen slik at den skulle bli fast og komme tett inntil gipsen.  Når hele overflaten var dekket ble en formekasse plassert over det hele for å holde delformene i sand sammen. Deretter ble formkassen på den andre siden fjernet og prosessen gjentatt. Resultatet var en gipsmodell dekket av små og store delformer, holdt sammen av to formekasser. De to formekassene ble deretter tatt fra hverandre (delformene ble forsiktig løsnet fra gipsen en etter en) og gipsmodellen ble fjernet, før kassene ble satt sammen igjen. Resultatet var en støpeform.  For å gjøre bronseutstøpet hult laget man en kjerne i formsand. Dette ble gjort ved at det ble laget et sandutstøp av gipsmodellen. Deretter ble det skavet av noen millimeter rundt hele dette utstøpet, før det ble plassert inni støpeformen som en kjerne holdt på plass med lange stifter.

Hulrommet mellom formen og kjernen ble til slutt fylt med flytende bronse.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge