Vigeland i atelieret / Vigeland in his studio


Vedlikehold av smijernsportene i Vigelandsparken


Smijernsportene ved hovedinngangen til parken og rundt monolittplatået er en del av Gustav Vigelands kunstverk i parken. Hovedporten ble tegnet i 1926, mens bekroningen med lyktene er av noe senere dato. Smijernsarbeidet ble utført i en smie som ble reist i tilknytning til Vigeland-museet, rett syd for parken. Porten sto ferdig i 1942. De figurrike smijernsportene ved monolittplatået, med mennesker i alle aldre, ble tegnet i tiden 1933 til 1937. Utførelsen i smijern ble først avsluttet etter kunstnerens død og portene kom ikke på plass før i 1952.

Hvert sommerhalvår utføres et stort arbeid med vedlikehold av smijernsportene. De utsettes for store påkjenninger både i bruk og av vær og vind gjennom året. Ved småskader og sprekker i malingslaget, vil vann trenge inn mot metallet og føre til avskalling av maling og rustdannelser. Portene er grunnbehandlet med oransjefarget blymønje, en tradisjonell og effektiv rusthindrende behandling, men det hindrer likevel ikke at det dannes noe korrosjon. De største skadene oppstår i hovedsak på portenes nedre del og gjerne på undersiden av metallet, der vann og sand spruter opp i dårlig vær. Portene blir spylt med varmt vann og lett trykk, før de børstes med varmt vann tilsatt noen dråper zalo. Rengjøringen avsluttes med at portene skylles med rent, varmt vann. Synlig rust og løs maling skrapes av. Flekkene pusses og påføres rusthindrende olje, før de males. Som et ledd i vedlikeholdet blir også låser smurt og hengsler satt inn med fett.

Vigeland-museet leier inn ekstra hjelp i sommersesongen, som i samarbeid med konservator skraper og flekker portene slik at de blir klare til å tåle en ny vinter. For å oppnå en god rustbeskyttelse, må skraping og flekking gjøres i tørt vær. Sommeren 2011 har vært ekstra fuktig, så det er en utfordring å bli ferdig før frosten kommer.

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge