Vigeland i atelieret / Vigeland in his studio

granittgrupper
Rengjøring av granittgrupper på Monolittplatået

Vigeland-museet har et skulpturatelier med to fast ansatte skulpturkonservatorer som ivaretar konservering, restaurering og vedlikehold av Vigelands skulpturer og leilighet.

Skulpturkonservatorene arbeider hovedsakelig med arbeider i gips i utstillingssalene og i magasinene, men samlingen omfatter også andre materialgrupper. Rengjøring, reparasjoner, retusjeringer, registrering og dokumentasjon av kunstverkene er noen av arbeidsoppgavene.

For Vigelandsparken har vi en vedlikeholdsplan som omfatter mer enn 200 kunstverk i smijern, bronse og granitt. Kunstverkene blir behandlet i et rokerende system over en periode på flere år, i tillegg til at de fleste blir rengjort flere ganger per sommerhalvår.

Smijernsportene blir årlig rengjort, synlig rust fjernes, rusthindrende olje og maling påføres bart jern, låser smøres og hengsler settes inn med fett.

Broskulpturene blir vasket grundig 1-2 ganger per sesong. Skulpturene blir fortløpende holdt rene for fugleskitt gjennom sommerhalvåret. Hvert år blir fem nye bronseskulpturer valgt ut til behandling ut ifra deres tilstand, slik at de alle sammen jevnlig blir undersøkt, vokset og holdt ved like.

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge