Vigeland i atelieret / Vigeland in his studio

En av Vigeland-museets kjerneoppgaver er forvaltning av og forskning på Gustav Vigelands kunst. Dette viser museet gjennom utstillinger og publikasjoner. For museet er det vesentlig å ha ulike blikk på og innfallsvinkler til Vigelands kunstneriske virke som strakk seg over en periode på nesten 50 år. Forskning og utstillingspresentasjon utføres av både museets ansatte og andre.De senere år har museet gjennomført flere utstillinger og publisert tekster, av ulik karakter og omfang. Spesielt skal trekkes frem:

  • Gustav Vigeland og fotografiet, konservator Guri Skuggen  (2012). Gjennomillustrert fotobok.

  • Gustav Vigeland og Stanislaw Przybyszewski, konservator Trine Otte Bak Nielsen (2010) i utstillingskatalogen "På sjelens veier. Gustav Vigeland og polsk skulptur rundt 1900" (2010)
  • Vigeland og Hamsun, konservator Guri Skuggen (2009)
  • En uhyggelig Kunstudstilling, konservator "Trine Otte Bak Nielsen (2008) i utstillingskatalogen "Gustav Vigelands Separat-Udstilling 1894"
  • Gustav Vigelands unge år, konservator Guri Skuggen (2008) i utstillingskatalogen "Gustav Vigelands Separat-Udstilling 1894"
  • Vigelands Wergeland, konservator Trine Otte Bak Nielsen (2008)
  • Vigelands Ibsen, fagkonsulent Anne Høegh Brand (2006)
  • Sett av Gustav Vigeland, fagkonsulent Anne Høegh Brand (2005)


Flere av teksten finnes i museets nettbutikk.

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge