Fra museet / From the museum

Vigeland-museet tilbyr et skreddersydd undervisningsopplegg tilpasset elever i den videregående skolen. Opplegget går ut på at elevene skal lage sin egen digitale historiefortelling med utgangspunkt i Vigelandsparken. Med et kamera, litt fantasi og en lydopptaker står eleven med regien for sin egen kortfilm. Opplegget kan gjennomføres i kombinasjon med et besøk i Vigelandsparken og Vigeland-museet (gjerne med en omvisning i museet), eller i klasserommene via internett. Dersom elevene har mulighet til å besøke parken kan de selv ta bilder som de kan bruke i fortellingen. Hvis ikke kan de finne bilder på Vigeland-museets hjemmesider.

Tilbudet legger opp til to fulle dager hvor elevene lærer om historiefortelling, arbeider med idéprosessen og ferdigstilling av film. De vil ta i bruk digitale verktøy som Windows Movie Maker. Diskusjoner omkring rettigheter og etikk vil være en del av opplegget. Målet med tilbudet er å gi elevene muligheten til å oppleve Gustav Vigelands kunst på en ny måte, samt å bidra til å øke elevenes digitale ferdigheter.

Undervisningsopplegget er et resultat av et samarbeid mellom Vigeland-museet, Frognerparkens Venner og Høgskolen i Oslo. Opplegget er utarbeidet av Alexandra Lilja Lindvik og Gro Kirkeby i forbindelse med deres bachelorgrad i Medier og kommunikasjon på HiO.

Undervisningsopplegget består av følgende:
Heftet "IKKE FÅ NOEN IDEER – En digital historiefortelling gjennom Vigelandsparken". Dette er selve ”oppskriften” til undervisningsopplegget, og det anbefales at alle elevene laster ned et eksemplar hver. Heftet kan lastes ned her (pdf)

Lærerveiledning. Lastes ned her (pdf)

Se eksempelvideoen "En digital historiefortelling om Gustav Vigeland" nedenfor.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge