Fra museet / From the museum

handverkSom en del av Den kulturelle skolesekken gjenomførte Vigeland-museet høsten 2012 et spennende skulpturverksted med kunstneren Gisle Harr.

I læreplanen for kunst og håndverk defineres ”praktisk skapende arbeid i verkstedene med å gi form til opplevelser” som et av de helt sentrale formålene med faget. Og ”muligheten til å oppleve gleden ved å skape og mestre” vektlegges. Dette er mål som ble realisert i Vigeland-museets skulpturverksted.

Inspirert av skulpturene i museet skulle elevene lage sine egne variasjoner over Gustav Vigelands verk i lite format. Elevene tok utgangspunkt i Vigelands portrettbyster og studerer proporsjoner, karakteristikk og andre detaljer i disse, før de laget sin egen portrettbyste. Elevene ble møtt av en av museets formidlere som tok dem med på en vandrende samtale i museet. Deretter jobbet de med å lage sin egen portrettskulptur i museets verksted sammen med Gisle Harr. Materialene de jobbet med var selvherdende leire og vannbasert maling.

I løpet av skulpturverkstedet trente elevene på å se det karakteristiske i et portrett. De fikk øvelse i å se tredimensjonal form, samtidig som de selv fikk erfare hvordan en skulptur blir til.

Vigelandvariasjoner ble arrangert for andre gang høsten 2012.

Webdesign ©2016-17 Web Norge