Fra museet / From the museum

Skulpturverksted for 5.-6. trinn.

I læreplanen for kunst og håndverk defineres ”praktisk skapende arbeid i verkstedene med å gi form til opplevelser…” som et av de helt sentrale formålene med faget. Og ”muligheten til å oppleve gleden ved å skape og mestre” vektlegges. Dette er mål som blir realisert i skulpturverksted Origami plastelina!

Med Origami plastelina ønsker Vigeland-museet å tilby en leken, men innholdsrik tilnærming til skulptur. Kreativitet vektlegges. Elevene får jobbe med plastelina og utradisjonelle materialer som lego og perler, veiledet av kunstneren Bjørn Bjarre. Det blir lagt vekt på at elevene skal få nok tid, materialer og hjelp til å lage noe de er stolte av. I tillegg åpner besøket opp for diskusjoner omkring skulpturbegrepet; Hva er en skulptur? Hva kan en skulptur lages av? Hvordan jobber en skulptør?

Lærerne får i forkant av besøket tilsendt en lærerveiledning med konkrete oppgaver/diskusjonstemaer som de kan bruke i forberedelsene til besøket. Lærerveiledningen kan lastes ned her.

I 2009 blir verkstedet arrangert tirsdag-fredag i perioden 9. oktober – 13. november.  Alle skolene kommer til museet med grupper på ca. 15 elever, og besøket varer fra kl. 09.00 til kl. 12.00.

Origami Plastelina blir i 2009 arrangert for fjerde gang.

Klikk her for å se bilder av elevenes plastelinaskulpturer.

 

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge