Fra museet / From the museum

Plastelinaskulpturer laget av elever i 5. klasse ved Marienlyst skole høsten 2009.

Elevene deltok på tilbudet Origami Plastelina, som var en del av det åpne tilbudet i Den kulturelle skolesekken. Skulpturverkstedet varte fra kl. 09.00 til kl. 12.00, og elevene ble veiledet av kunstneren Bjørn Bjarre.

Elevenes kommentarer til skulpturene ligger som billedtitler.

Webdesign ©2016-17 Web Norge