Fra museet / From the museum

elev

skisse

Tegnekurs for 8.-10. trinn.

Hovedmålet med tilbudet er å inspirere elevene til å få lyst til å tegne. Gjennom møtet med en profesjonell kunstner og størst mulig grad av individuell veiledning, ønsker museet å etablere et grunnlag som elever og lærere kan arbeide videre med. Det er også et et mål å introdusere elevene for en av våre fremste billedhuggere, Gustav Vigeland, og å gi dem et positivt og spennende møte med hans liv og kunst.

Vigeland-museet er et av de få stedene i Oslo hvor elever kan møte skulptur og tredimensjonal form. Både gjennom en vandrende samtale i museet, og gjennom selve tegningen, vil elevene bli kjent med skulptur som uttrykksform. 

I læreplanen for kunst- og håndverk stadfestes det at ”for å opprettholde den visuelle ferdigheten… er bevisst og allsidig arbeid med tegning like viktig på alle trinn”. Tegnekurset i Vigeland-museet er et godt utgangspunkt for dette arbeidet.

I 2008 ble tilbudet arrangert tirsdag-torsdag i perioden
oktober/november. Alle skolene kom til museet med grupper på ca. 15 elever, og hver av disse gruppene besøkte museet en gang. Besøket varte fra kl. 09.00 til kl. 13.30.

Å tegne er å se ble i 2008 arrangert for syvende gang.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge