Fra museet / From the museum

Skulpturverksted for 5. - 7. trinn.

Vigeland-museet er et av de få stedene hvor elever kan møte eksempler på tredimensjonal form, og et av formålene med verkstedet Å bygge en skulptur er nettopp å utvikle barnas bevissthet omkring tredimensjonale uttrykk.

Gjennom en kort introduksjon til Gustav Vigelands arbeidsmåte, og ved eget arbeid i verkstedet, får elevene erfare hvordan en skulptur bygges opp. Det vektlegges at elevene skal forstå materialets betydning for formens uttrykk. Gips er et materiale som herder raskt, og som gir skulpturen en særegen overflate. Elevene blir veiledet i hvordan de skal utnytte dette når de gir form til sin egen skulptur.

Lærerne får i forkant av besøket tilsendt en lærerveiledning med konkrete oppgaver/diskusjonstemaer som de kan bruke i forberedelsene til besøket.

I 2008 ble verkstedet arrangert tirsdag-fredag i perioden
4. mars – 22. april. Alle skolene kom til museet med grupper på ca. 15 elever, og hver av disse gruppene besøkte museet en gang. Besøket varte fra kl. 09.00 til kl. 13.30.

Å bygge en skulptur ble i 2008 arrangert for første gang.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge