Fra museet / From the museum

leire

Klikk her for å se plastelinaskulpturer laget av elever i Vigeland-museet.

Den kulturelle skolesekken (Dks) er et statlig satsingsområdet finansiert gjennom overskuddet fra Norsk Tipping A/S. Dks er et samarbeid mellom Kultur-og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Dks ble gjennomført første gang i 2002, og Vigeland-museet har vært med helt fra starten av.

Målsetningen til Dks i Oslo er blant annet å "legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst og kulturuttrykk av alle slag."

Høsten 2012 arrangeres skulpturverkstedet Vigelandvariasjoner for andre gang i
Vigeland-museet. Tidligere har museet blant annet hatt følgende tilbud innen Den kulturelle skolesekken: Origami plastelina,  Å bygge en skulptur og Å tegne er å se.
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge