Fra museet / From the museum

Undervisningstilbud: Ikke bare en kropp
Varighet: 60 minutter
Når: Tirsdag til fredag mellom 09.00 og 15.00
Pris: Ellers 500,-

Ikke bare en kropp
er et formidlingstilbud som fokuserer på Gustav Vigelands fremstillinger av kroppen. Vigeland viste et stort spenn i måten å representere mennesket på: Omtrent samtidig som han modellerte unge, vakre idealiserte kropper, skapte han også svært realistiske gamle, slitne kropper. På 1890-tallet var skulpturene hans lange og slanke med mange detaljer, mens han senere i livet forenklet formene og fremstilte menneskene kraftige og stiliserte. Med utgangspunkt i Vigelands skulpturer introduseres elevene gjennom dette undervisningsopplegget for kroppens mangfoldige representasjonsmåter i kunsten. Formidlingen tar sikte på å relatere Vigelands skulpturer til kunsthistorien generelt. Vi ser også nærmere på hvordan Vigeland brukte kroppen til å fremstille følelser. Hvordan kommer for eksempel sinne, glede, frykt og stolthet til syne i skulpturene hans?

Besøket varer i 60 minutter, hvorav selve omvisningen tar ca. 45 minutter. Formidlingen tar utgangspunkt i dialogbasert undervisning, og vi ønsker i stor grad å engasjere elevene til refleksjon og aktiv deltagelse i diskusjon om det de ser. Besøket avsluttes med tegneaktivitet og quiz i ca. 15 minutter, der elevene får brukt sin egen fantasi til å løse oppgaver knyttet til det de har lært i museet.

Ønsker du og dine elever å besøke oss?
Send mail til postmottak.vigeland(at)vigeland.museum.no eller ring 23493700 for bestilling.

Webdesign ©2016-17 Web Norge