Fra museet / From the museum

Bjorn leker med ungen sin
Gustav Vigeland, Bjørn leker med ungen sin, 1913

Omvisning med leireforming

Pris: kr. 500,-.
Tidspunkt: Tirsdag-fredag kl. 9-15

Besøk uten omvisning: Grunnskoleklasser i følge med lærer kommer gratis inn i museets åpningstider. 

 

Vigeland-museet kan tilby et undervisningsopplegg som gir elevene spennende opplevelser og praktisk erfaring med skulptur. Besøket begynner med en omvisning i museet som varer i ca. 45 min. Omvisningen tilpasses de ulike alderstrinnene. Med de minste elevene legges det vekt på beskrivelse. Barna skal beskrive det de ser, knytte historier til motivene og snakke om uttrykk og følelser. Med elevene i 3. og 4. klasse snakker vi også en del om teknikk, materialbruk og om hvordan skulpturene ble laget. Vårt hovedmål er å gi barna et positivt og spennende møte med tredimensjonal kunst. Etter omvisningen er det (eventuelt) leireforming i barneverkstedet. Her får elevene mulighet til å lage sin egen skulptur. På denne måten får de et mer konkret forhold til det de har sett i museet, og en dypere forståelse for hva det vil si å lage tredimensjonal kunst. Egenaktiviteten varer i ca. 40 minutter.

Informasjonshefte for 1.-4.-trinn kan lastes ned her (pdf).
Kunstordliste kan lastes ned her (pdf).

For bestilling av omvisning, send mail til postmottak.vigeland(at)kul.oslo.kommune.no eller ring 23493700.

 
© Vigeland-museet / Nobels gate 32 / N-0268 Oslo / tel. +47 23 49 37 00 / postmottak.vigeland <at> kul.oslo.kommune.no


Webdesign ©2016-17 Web Norge